Kraj schválil investice do sociálních služeb. Zvýší tak jejich kvalitu

374
ilustrační foto Vincentinum Šternberk

Sociální služby poskytované v kraji zvýší svou kvalitu. Počítají s tím investiční záměry, které schválili radní Olomouckého kraje. V regionu se nadále bude pokračovat s transformací služeb pro osoby se zdravotním postižením. Pomůže jim to tak s lepším a rychlejší začleněním se do společnosti.

„Naším cílem je nabídnout lidem sociální služby na úrovni jednadvacátého století. Velká část investic půjde do modernizace domovů pro seniory a na humanizaci domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. Konkrétně se jedná například o Nové Zámky, Vincentinum Šternberk či Paprsek v Olšanech,“ informoval Ivo Slavotínek, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

V Prostějově by měla vyrůst nová budova Centra sociálních služeb a Vincentinum ve Šternberku čeká rekonstrukce. Kraj také plánuje postavit novou budovu v Domově pro seniory v Července a do nových prostor se budou stěhovat senioři v Libině.

„Je zřejmé, že všechny tyto akce si vyžádají nemalé finanční náklady. Kraj se proto v následující době zaměří na získání prostředků z externích zdrojů, aby projekty mohl realizovat. Konkrétně se jedná například o dotační tituly státu a Evropské unie,“ popsal strategii financování náměstek Slavotínek.