Vysoké teploty ovlivňují průtok vody v Moravě, odborníci zvažují nezbytná opatření

129
Zdroj: Olomouc.eu

Odbor životního prostředí magistrátu i olomoučtí rybáři sledují průběh počasí a jejich souvislost s průtokem vody v říčním systému Moravy. V případě vysychání vodních toků a kyslíkových deficitů, se chystají přijmout potřebná opatření.

„Čím vyšší teploty jsou, tím horší je rozpustnost kyslíku ve vodě a naopak roste jeho spotřeba rybami a vodními živočichy. Stav, kdy v některých úsecích toků nastane kritická situace po období teplotních rekordů a tropických nocí, se začíná opakovat,“ varuje vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka. Když se k tomu přidají vydatné lokální srážky, které se často ohřejí na velkých zpevněných plochách, je problém umocněn. Zejména v případě menších toků je totiž množství po dešti ohřáté a znečištěné vody často větší, než aktuální průtok.

Odborníci navíc varují, že kombinace aktuálního počasí s realizovanými protipovodňovými opatřeními ve městě v rámci stavby II. B etapy, může přinést další problémy. Z tohoto důvodu věnují situaci pracovníci odboru životního prostředí velkou pozornost. Až do 14. srpna totiž musí být realizováno úplné vypuštění jezové zdrže, což ovlivňuje celý úsek toku, včetně prostoru mezi mosty Václava Rendera a Komenského, kde stále probíhá stavba protipovodňových opatření na řece Moravě. V praxi to znamená, že z důvodu stavby v Olomouci probíhá srážka vody a v řece je vidět jen aktuální průtok bez nastavení jezu, ovlivňujícího hladinu. Situace je nyní kritická i na přítocích Moravy. „Vzhledem k prohlubujícímu se suchu aktuálně připravujeme po dohodě s uživatelem rybářského revíru a Povodím Moravy vydání opatření obecné povahy zakazující odběr povrchové vody z Trusovického a Dolanského potoka i z jejich přítoků v našem správním území. Je to naprosto nutné, na úspěšnost například záchranných odlovů ryb nemůžeme spoléhat, protože je tak málo vody, že často nemáme ani vhodné náhradní lokality k jejich přemístění,“ objasňuje Petr Loyka.

Poněkud optimističtější je podle odborníků aktuální pohled na stojaté uzavřené vody. Tam je podle nich kvalita vody a celková situace zatím uspokojivá. „Je to dáno i tím, že jde o uzavřené, větší či menší jámy po těžbě štěrkopísku, které nemají na rozdíl od vodních nádrží přítok obsahující často nevyčištěné odpadní vody plné fosforu, jenž je hlavní živinou pro sinice a jsou stabilním prostředím,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí magistrátu.